EDCS Grade 5 Scholarships 2021

EDCS Grade 5 Scholarships 2021

EDCS Grade 5 Scholarships 2021

கல்வி கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் உறுப்பினர்களின் 5ம் தர புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்திபெற்ற பிள்ளைகளுக்காக வருடாந்தம் வழங்கப்படும் மாணவ உதவித்தொகை, வழங்கலுக்கான, 2021-5ம் தர புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்திபெற்ற மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகைவழங்குவதற்கு தகைமை கொண்டுள்ள அங்கத்தவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

Sinhala NoticeCLICK HERE
Tamil NoticeCLICK HERE
ApplicationCLICK HERE
Closing Date27.09.2022

 

https://www.edcs.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *