SLAS Exam Application 2021

SLAS Exam Application 2021

SLAS Exam Application 2021

நாடளாவிய சேவைகள் மற்றும் அரச சேவையின் நிறைவேற்றுத் தரப் பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான பொதுப் போட்டிப் பரீட்சை – 2021

பின்வரும் நாடளாவிய சேவைகளின் தரம் III பதவிகளில் நிலவும் வெற்றிடங்களுக்குத் திறந்த அடிப்படையில் ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான போட்டிப் பரீட்சைக்குத் தகைமையுடைய இலங்கைப் பிரசைகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

  1. Sri Lanka Administration Service – SLASVacancies – 155
    Age Limit : 22-28
விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டி முகவரி

‘பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகம்,
நிறுவனம் சார் பரீட்சைகள்ஒழுங்கமைப்புக் கிளை,
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்,
த.பெ. 1503,
கொழும்பு

பரீட்சைகள்

 

Gazette Sinhala Download
Gazette Tamil Download
Gazette Download
Application Method Online
Closing Date 16.08.2021

Also Read : Public Health Management Assistant Open Exam 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *