Music Aptitude Test 2021 Ramanathan Academy of Fine Arts

Music Aptitude Test 2021 Ramanathan Academy of Fine Arts

Music Aptitude Test 2021 Ramanathan Academy of Fine Arts
உளச்சார்புப் பரீட்சை – நுண்கலைமாணி – கர்நாடக சங்கீதம், இராமநாதன் நுண்கலைக்கழகம்

  • கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்ட விண்ணப்பதாரிகளுக்கான பரீட்சை அனுமதி அட்டைகள் விண்ணப்பதாரிகளின் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அனுமதி அட்டை கிடைக்கப்பெறாத விண்ணப்பதாரிகள் admissions@univ.jfn.ac.lk என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.உதவிப்பதிவாளர்,
    அனுமதிகள் கிளை,
    யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்

    கர்நாடக சங்கீதம் அனுமதிக்கான மாணவர் விபரம் 

Also Read : Dance Aptitude Test

One Comment on “Music Aptitude Test 2021 Ramanathan Academy of Fine Arts”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *